Slideshow

ANBI

07 de november 2017

ANBI gegevens.

.

Naam instelling     :     Speeltuinvereniging De Koppel

Adres                   :     Kon. Julianastraat 37, 7271 GN  Borculo

RSIN nummer       :     804216149

Contactgegevens :     Secretariaat: Heer Rudolfstraat 14, 7271 WG  Borculo

    Telefoon: 06-45260284

Doelstelling :

De instandhouding van een speeltuin, deze openstellen voor leden en hun kinderen, het organiseren van activiteiten en het stimuleren van de leefbaarheid en de sociale omgeving in Borculo (in het bijzonder in woonwijk “De Koppel”)

Beleidsplan :

Om nieuwe leden te werven worden regelmatig flyers bezorgd, vooral bij nieuwe bewoners van woonwijk ”De Koppel”. Naast gezinnen als leden werven we ook ondernemers die lid van “Vrienden van Speeltuin De Koppel” kunnen worden. Voor het beheer van de speeltuin en toestellen hebben we vrijwilligers die hun beste beentje voor zetten. Daarnaast vindt jaarlijks een grondige inspectie van de toestellen plaats.

Bestuurssamenstelling :

Het bestuur van de vereniging bestaat 7 leden. 3 personen van hen (de voorzitter, de secretaris en de penningmeester) vormen het Dagelijks Bestuur. De vereniging wordt vertegenwoordigd doorminimaal twee bestuursleden. Voor het normale betalingsverkeer is de penningmeester gevolmachtigd. Behalve eventuele onkostenvergoedingen genieten de bestuursleden geen beloningen voor hun werkzaamheden.

Namen van de bestuurders :

Voorzitter          : Désirée Havikhorst-Rinders

Secretaris          : Denice Kox

Penningmeester : Mels van Rijsewijk

Bestuursleden    : Hendrika Brinkmans-Kettelarij, Wilma Hendriksen-Kuiper, Inge Somsen

                                 en André Klein Braskamp

.

Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016

.

.

.

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.