Privacy

24 de april 2022

PRIVACY VERKLARING SPEELTUINVERENIGING DE KOPPEL

 

Speeltuinvereniging De Koppel verwerkt persoonsgegevens. Hierover wil Speeltuinvereniging De Koppel u graag duidelijk en transparant informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via een email aan  secretariaat@speeltuindekoppel.com.

 

Gegevensverwerking
Speeltuinvereniging De Koppel verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar leden- en vrijwilligersadministratie, aanmelding activiteiten, en om te informeren over acties en projecten. Speeltuinvereniging De Koppel verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

Speeltuinvereniging De Koppel draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Speeltuinvereniging De Koppel kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier aan Speeltuinvereniging De Koppel hebt verstrekt. Speeltuinvereniging De Koppel verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • Leden en vrijwilligers die bij Speeltuinvereniging De Koppel zijn aangesloten
  • Personen die interesse hebben getoond in een lidmaatschap bij Speeltuinvereniging De Koppel

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals allergieën of andere aandoeningen van medische aard alleen wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, en enkel met uw toestemming.

 

Waarom gebruikt Speeltuinvereniging De Koppel mijn gegevens?
Speeltuinvereniging De Koppel verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of indien dat (bijv. in geval van een calamiteit in en rond de speeltuin) nodig is. Daarnaast kan Speeltuinvereniging De Koppel uw gegevens gebruiken door u te informeren over een nieuwe activiteit. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt ter ondersteuning van administratieve processen rondom zaken als contributie en statistische analyses.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Speeltuinvereniging De Koppel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. En om eventueel contact op te kunnen nemen met oud-leden wanneer er een reünie plaatsvindt.

 

Deelt Speeltuinvereniging De Koppel mijn gegevens met anderen?
Speeltuinvereniging De Koppel verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@speeltuindekoppel.com.

 

Maakt Speeltuinvereniging De Koppel gebruik van cookies?
Speeltuinvereniging De Koppel maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies.

 

Wijzigingen privacy beleid
Speeltuinvereniging De Koppel houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.

 

Mei 2018

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.